Uncategorised

Czy prawidłowo segregujemy odpady?

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży przypomina o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ponadto informujemy, że znaczna ilość mieszkańców osiedla nieprawidłowo segreguje odpady. Do najczęściej występujących nieprawidłowości należy zaliczyć:

-     Zanieczyszczenia odpadów „suchych” gromadzonych w prawidłowych pojemnikach partią odpadów „mokrych”, gruzem budowlanym bądź odpadami zielonymi.

-     Zanieczyszczenie odpadów szklanych gromadzonych w prawidłowych pojemnikach partią odpadów „suchych” bądź odpadami „mokrymi” 

-     Pojedyncze pod względem lokalizacji, lecz częste przypadki niesegregowania odpadów we wszystkich pojemnikach  na poszczególne grupy odpadów

-     Bardzo częstym zjawiskiem jest dopuszczanie przez mieszkańców do zanieczyszczenia odpadami terenów wokół pojemników, stanowisk śmietnikowych.

Informujemy, że konsekwencją  nie segregowania odpadów komunalnych będzie wydanie przez organ decyzji administracyjnej, naliczającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób nieselektywny.